Порядок розблокування податкових накладних
Відмова в реєстрації податкових накладних – чи не найбільший головний біль платників ПДВ. Блокування податкових накладних фактично зупиняє господарську діяльність суб'єкта господарювання, оскільки в такому випадку його покупці не можуть формувати податковий кредит за вчиненою господарською операцією, а відтак і відшкодовувати ПДВ із бюджету. Все це відбувається до моменту, поки заблоковані податкові накладні (ПН) та/або розрахунки коригування не будуть розблоковані і зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Більше того, якщо платник податків визнаний ризиковим, блокування податкових накладних за результатами однієї господарської операції тягне за собою такі ж наслідки щодо інших операцій, навіть якщо їх реальність достатньо підтверджена.


Підстави для відмови у реєстрації ПН

Порядок та підстави блокування податкових накладних встановлені Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженому Постановою Кабміну № 1165 від 11.12.2019 (далі – «Порядок»).

Блокування податкових накладних відбувається у разі спрацювання критеріїв ризиковості здійснення операцій, що визначені в Додатку 3 до Порядку, або ж у разі віднесення платника податків до ризикових згідно з критеріями, передбаченими в Додатку 1 до Порядку. Важливо, що реєстрація ПН зупиняється автоматично, якщо платник податків відповідає хоча б одному критерію ризиковості.

Одним з домінуючих критеріїв ризиковості господарських операцій, на який покликаються контролюючі органи у випадку блокування реєстрації ПН, є відсутність товарів/послуг, зазначених в податковій накладній, поданій для реєстрації в ЄРПН, у таблиці даних платника податку як таких, що постачаються на постійній основі.

Щодо критеріїв ризиковості платника податків, то тут контролюючий орган має де розгулятися. Фактично податківці можуть тлумачити будь-яку інформацію про платників на власний розсуд, що вони найчастіше і роблять. Формально найпоширеніший у використанні критерій звучить наступним чином: «У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній /розрахунку коригування».

Етапи розблокування податкових накладних

Право платника податків на подання пояснень і документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній, реєстрація якої зупинена, передбачене у Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затв. Наказом Мінфіну № 520 від 12.12.2019.

Письмові пояснення та копії документів подаються до комісії регіонального рівня в електронній формі. Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено, може включати:

1) договори, в т.ч. зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

2) договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

3) первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

4) розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

5) документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

У письмових поясненнях рекомендовано вказати на наявність достатніх ресурсів для здійснення господарської операції по заблокованій ПН, описати в хронологічному порядку усі процеси, пов'язані з набуттям товару у власність, його зберіганням та подальшою реалізацією.

За результатами розгляду отриманих пояснень і документів комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН до комісії центрального рівня

Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений Постановою Кабміну від 11.12.2019 № 1165.

Подання скарги на рішення про відмову в реєстрації ПН до центральної комісії ДПС України також називають процедурою адміністративного оскарження. Цей етап не є обов'язковим та не перешкоджає судовому оскарженню такого рішення. Однак, пропускати його все ж не варто, оскільки перспектива задоволення скарги залишається, що дозволяє суттєво зекономити час і кошти, пов'язані із судовим розглядом.

Скарга на рішення регіональної комісії подається в електронному вигляді протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його отримання. До скарги на рішення регіональної комісії повторно подаються копії усіх документів, які підтверджують інформацію зазначену в заблокованій ПН, а також пояснення щодо здійснення господарської операції та детальний опис порушень прав та інтересів платника податків з боку податкового органу.

Відмова у задоволенні скарги має наслідком подальше звернення до суду.

Судове оскарження

Строк судового оскарження рішення контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК складає:

- 1095 днів із дня його отримання, якщо до подання позову платником не здійснював адміноскарження такого рішення;

- три місяців у разі проведення адміноскарження, за умови, що рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги було прийнято та вручено платнику податків у строки, встановлені Податковим кодексом;

- шість місяців у разі проведення адміноскарження, за умови, що рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків у строки, встановлені ПКУ.

Позовна заява подається до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням платника податків або контролюючого органу. Відповідачами у таких справах є Головне управління ДПС у відповідній області та ДПС України.

У позовній заяві слід чітко обґрунтувати протиправність рішення про відмову у реєстрації ПН, покликаючись на документи, що підтверджують реальність господарської операції. Це, зокрема, первинні документи, на підставі яких встановлюються факти придбання, зберігання, перевезення, постачання товарів/послуг. При цьому, відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарських операцій, вчинених між замовником та його безпосередніми контрагентам.

Підсумовуючи, варто зазначити, що приймаючи рішення у справах про оскарження рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, суди переважно стають на бік платників податків. Це пов'язано з тим, що саме на контролюючий орган покладено тягар доказування нереальності господарської операції, тоді як платник податків, що звертається до суду, озброєний усіма необхідними підтверджуючими документами.


15 ЛЮТОГО / 2022

Автор: Анастасія Космачова


КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!