Додержання принципу «витягнутої руки» у контрольованих операціях
(трансфертне ціноутворення)
Держава в особі податкових органів ретельно стежить за додержанням платниками податків вимог законодавства, зокрема в аспекті формування «справедливої» ціни договору у взаємовідносинах з контрагентами-нерезидентами.

Особливу увагу привертають так звані контрольовані операції - господарські операції, в результаті здійснення яких може відбуватися або завищення витрат, або заниження доходів, що, своєю чергою, спричинить заниження прибутку та, відповідно, податку на прибуток. Це операції, по яких існує ризик умисного заниження податкового зобов'язання.

Так, згідно з підпунктом 39.1.1 статті 39 Податкового кодексу України (надалі – ПК України) платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу "витягнутої руки".

Операції, які можна вважати контрольованими:

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами – нерезидентами (пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють)

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій) чи переліку організаційно-правових форм, затверджених Кабінетом Міністрів України;

ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Умови перевірки контрольованої операції на предмет дотримання принципу «витягнутої руки»

Щоб «відсіяти» дрібні господарські операції законодавець встановив фінансовий бар'єр. Так, додержання принципу «витягнутої руки» необхідно перевіряти лише у контрольованих операціях, які відповідають двом критеріям:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Існують такі методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"(відповідно до підпункту 39.3.1 пункт 39.3 статті 39 ПК України):

- порівняльної неконтрольованої ціни (здійснюється порівняння ціни договору у контрольованих та зіставних неконтрольованих операціях);

- ціни перепродажу (використовується для аналізу умов зовнішньоекономічних договорів, які передбачають майбутній перепродаж товару в незмінному (непереробленому) вигляді);

- «витрати плюс» (використовується для дослідження рентабельності господарської операції для платника податків);

- чистого прибутку (при використанні вказаного методу рентабельність контрольованих операцій порівнюється з рентабельністю компаній-конкурентів);

- розподілення прибутку (досліджується розподіл вигоди за результатами контрольованої операції між її сторонами).

Найпростішим, а подекуди і обов'язковим для застосування (зокрема, для операцій з сировинними товарами) є метод порівняння неконтрольованої ціни. На його характеристиці і зупинимось.

Суть вказаного методу зводиться до того, щоб довести що ціни, застосовані у контрольованій операції, суттєво не відрізняються від цін, застосованих у зіставних неконтрольованих операціях.

Можливі варіанти застосування методу порівняння неконтрольованої ціни

1. Пошук зіставних неконтрольованих операцій у власній господарській діяльності

Іншими словами, доказом відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" можуть бути договори, укладені з непов'язаними особами (тобто у неконтрольованих операціях), з тими самими умовами, що й договори у контрольованих операціях.

Вимоги до зіставлення комерційних та фінансових умов операцій визначені у підпункті 39.2.2 статті 39 ПК України. Контрольовані операції визнаються зіставними з неконтрольованими, якщо:

  • немає значних відмінностей між ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення;
  • такі відмінності можуть бути усунені шляхом коригування умов та фінансових результатів контрольованої або неконтрольованої операції для уникнення впливу таких відмінностей на зіставність.
Для прикладу, якщо платник податку купує товар у кількох продавців, операції з одним з яких підпадають під ознаки контрольованих, то для застосування методу порівняння неконтрольованої ціни достатньо буде подати податковому органу:

1) договори з контрагентами як по контрольованих, так по неконтрольованих операціях з аналогічними умовами;

2) докази відсутності суттєвої різниці цін по зіставних операціях.

Важливо: порівняння ціни має здійснюватися протягом періоду, що аналізується, зокрема береться до уваги інформація про ціни на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату. Господарські відносини з зіставними компаніями мають бути систематичними.

Іншими словами, необхідно довести контролюючому органу, що платник податків купує товар за однаковою ціною, як у контрольованих, так і в неконтрольованих операціях. Якщо ж ціни в договорах відрізняються, то обов'язково потрібно вказати на причини таких відмінностей (наприклад, вища якість товару, особливості умов поставки тощо).

2. Пошук зіставних неконтрольованих операцій у господарській діяльності контрагентів по контрольованих операціях

Якщо у власній господарській діяльності зіставних операцій не знайшлося, то доцільно звернутися за допомогою до контрагентів по контрольованих операціях. Необхідно «відшукати» відомості по договорах контрагента, з яким здійснюються контрольовані операції, з іншими суб'єктами. На підтвердження додержання принципу «витягнутої руки» потрібно надати податковому органу інформацію про те, що контрагент по контрольованих операціях реалізовує належний йому товар покупцям по цінах, що не мають суттєвих відмінностей. При цьому, жодні преференції контрольованим операціям не надаються.

3. Звернення за допомогою до спеціалізованих інформаційних баз
Трапляться випадки, коли самостійно підшукати зіставні операції не вдається, оскільки у власній господарській діяльності вони відсутні, а контрагенти не надто поспішають розкривати інформацію про свою комерційну діяльність. У такій ситуації можна використати медіану діапазону цін (рентабельності), порядок розрахунку якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №381.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 866-р, яке втратило чинність з 14.11.2015 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 900, затверджено перелік джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення, відповідно до якого до основних джерел відносяться: Щомісячний інформаційний бюлетень «Огляд цін українського та світового товарних ринків»; Інформаційно-аналітичний продукт «Товарний монітор. Україна»; Інформаційно-аналітичний продукт «Дайджест цін товарів на світових ринках»; Щотижневе видання «Ринок сталі: аналітика, прогнози, сценарїї»; Офіційний сайт Аграрної біржі; Вісник Міністерства доходів і зборів України. До допоміжних: Офіційний сайт Мінрегіону; Офіційний сайт Мінагрополітики.

На сьогодні обмеження з джерел інформації про ринкові ціни зняті, а відтак, отримати дані, необхідні для визначення медіани діапазону ціни, можна шляхом звернення до будь-якої з інформаційних баз. Для прикладу, Трансферта, Orbis, Amadeus, Ruslanа, Onesourse TP, Bloomberg Professional тощо.

У запиті необхідно максимально конкретно сформулювати показники по контрольованих операціях з метою визначення зіставних неконтрольованих операцій та їх фінансових показників, зокрема обов'язково вказати код товару (УКТ ЗЕД), період, що перевіряється.

Висновок

Трансфертне ціноутворення перебуває під пильним контролем держави. Проте, отримавши від податкового органу запит про надання пояснень та додаткової інформації щодо контрольованих операцій, не слід панікувати. Повірте, ніхто, в тому числі і представник податкового органу, не орієнтується у сфері Вашої діяльності краще, ніж Ви.

► Зберігайте спокій та ретельно проаналізуйте фінансові показники своєї діяльності по контрольованих операціях. Спробуйте пригадати, чи відповідає хто-небудь з Ваших контрагентів критеріям зіставності.

► Детально обґрунтуйте ціну договору по контрольованих операціях, що вона включає та від чого залежить, у зв'язку з чим відрізняється від ціни по неконтрольованих операціях.

► Зверніться за допомогою до контрагентів по контрольованих операціях, уточніть, чи не могли б вони надати Вам підтвердження того, що реалізують свій товар за однаковою ціною різним контрагентам.

► Проконсультуйтеся з представниками інформаційних баз щодо обсягу даних, які вони можуть надати на Ваш запит, вартості їхніх послуг з підготовки цінової довідки для формування меридіани діапазону цін.


11 СІЧНЯ / 2022

Автор: Наталія Стасів

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!