Комерційна таємниця у трудових відносинах
На сьогодні поняття комерційної таємниці розкрите у Цивільному та Господарському кодексі. Це можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Виняток становить інформація, яка відповідно до закону не може бути віднесена до комерційної таємниці.
Закону, який би визначав ці винятки немає, натомість є затверджений Постановою Кабміну Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Наприклад, сюди відносяться установчі документи компанії, документи про сплату податків, платоспроможність тощо.

Також варто звернути увагу на відомості, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом, наприклад, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту тощо.

Комерційна таємниця є об'єктом права інтелектуальної власності. Майнові права належать роботодавцеві, який самостійно визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю. Так, для того, щоб на певну інформацію поширювався режим комерційної таємниці роботодавцеві достатньо прийняти відповідне рішення та вжити заходів щодо збереження її секретності.

Комерційна таємниця має бути наділена такими ознаками як інформаційність, конфіденційність, комерційна цінність, захищеність. Яка це може бути інформація? Відомості про постачальників продукції, обсяги виробництва, цінову політику, заплановані проєкти тощо.

Захист комерційної таємниці

Проєкт Трудового кодексу від 08.11.2019 містить обов'язок працівника не розголошувати комерційну таємницю та навіть передбачає окрему підставу для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця - розголошення комерційної інформації. Звільнення можливе, якщо працівник підписав зобов'язання про її нерозголошення або відповідне положення було передбачене трудовим договором.

Однак, оскільки чинне трудове законодавство не містить положень, які б захищали роботодавця від розголошення комерційної таємниці, останньому доцільно прийняти відповідний локальний акт. Серед документів, які можуть встановлювати окремі положення щодо регулювання порядку доступу до комерційної таємниці, можна виділити наступні.

1. Положення про комерційну таємницю

В положенні потрібно визначити перелік комерційної інформації, відповідальність працівників за її розголошення тощо. З Положенням потрібно ознайомити кожного працівника, який має доступ до відповідних відомостей під підпис.

2. Трудовий договір, посадові інструкції

У трудовому договорі потрібно додатково встановити обов'язок працівника про нерозголошення комерційної таємниці, а також наслідки його невиконання, наприклад, притягнення до дисциплінарної відповідальності. Якщо працівник займає посаду, яка передбачає доступ до комерційної інформації, відповідні положення потрібно внести до посадових інструкцій.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Важливо, що з усіма документами працівник повинен бути ознайомлений перед початком виконання трудових обов'язків.

Окремо слід виділити договори, які укладаються із партнерами підприємства. В тексті договору доцільно передбачити положення про нерозголошення комерційної таємниці. На практиці часто укладаються окремі Договори про конфіденційність (NDA).

Відповідальність за розголошення комерційної таємниці

У разі порушення умов про нерозголошення до працівника можуть бути застосовані як дисциплінарні стягнення так і заходи матеріальної відповідальності.

До дисциплінарних стягнень належать догана і звільнення. Звільнити працівника за разове порушення не можна. За повторне - звільнення можливе з підстави систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

Дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку та пізніше шести місяців з дня його вчинення.

Підставою для матеріальної відповідальності є факт порушення працівником трудових обов'язків та настання внаслідок цього прямої дійсної шкоди.

Наявна судова практика щодо захисту порушених прав на комерційну таємницю здебільшого негативна. Основними перепонами на шляху до ефективного захисту комерційної таємниці є:

- неналежне документальне оформлення відомостей, що становлять комерційну таємницю. Часто на підприємстві відсутні локальні нормативні акти, які визначають перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;

- не ознайомлення працівників із змістом прийнятих положень, відсутність обов'язку працівника не розголошувати комерційну таємниці серед посадових обов'язків;

- неналежна фіксація факту порушення, відсутність доказів про спричинення збитків підприємству;

- порушення строків притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

Висновки

Питання розголошення комерційної таємниці у трудових відносинах є досить актуальним, оскільки чинне законодавство майже не визначає порядок використання, збереження комерційної таємниці.

Для того, щоб захистити відомості, які мають комерційну цінність роботодавець повинен насамперед:

- прийняти та затвердити Положення про комерційну таємницю;

- у трудовому договорі чітко передбачати обов'язок працівника щодо нерозголошення комерційної таємниці, перелік відомостей, до яких він має доступ, порядок збереження такої інформації тощо;

- перед укладенням трудового договору, ознайомити працівника із усіма локальними актами, що регулюють порядок збереження комерційної таємниці;

- у випадку виявлення факту розголошення комерційної таємниці сформувати відповідну комісію, котра проведе розслідування та встановить наявність факту порушення;

- передбачати положення про нерозголошення комерційної таємниці у договорах із партнерами або укладати NDA.

05 ЖОВТНЯ/ 2021

Автор: Юлія Шарабар

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!