Зміни в оподаткуванні ПДВ або «податок на Google»
Податок на додану вартість, або ПДВ – є одним з основних джерел бюджетних надходжень. Надходження від сплати ПДВ в Україні становлять більше 30% всього Державного бюджету України.

ПДВ також закладений в основу співпраці, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014.

Тому, в світлі євроінтеграційних процесів, та на основі європейського досвіду, в Україні постійно змінюється та вдосконалюється процедура оподаткування ПДВ.

Так, з 01 січня 2022 року почав діяти Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам», або по-іншому «Закон про податок на Google».


Новоприйнятий Закон встановлює, що всі нерезиденти, які не мають постійного представництва в Україні, проте надають електронні послуги фізичним особам та фізичним особам-підприємцям в Україні, повинні сплачувати ПДВ.

Обов'язок сплачувати ПДВ для іноземних компаній, які працюють за системою B2C («Business-to-Consumer» або «компанія – кінцевий споживач»), не є новим і тривалий час застосовується у країнах ЄС, як digital tax.

До яких компаній буде застосовуватись вимога щодо обов'язкової сплати ПДВ?

Закон поширюється на діяльність компаній, які фізично не присутні в Україні, проте надають наступні види електронних послуг (через мережу Інтернет або мобільні додатки) українським споживачам:

- постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

- надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

- постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;

- надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

- постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю);

- надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;

- постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

- надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах.

Також Закон визначає перелік електронних послуг, надавачі яких не зобов'язані сплачувати ПДВ в Україні:

• постачання товарів/послуг, замовлення (бронювання) яких здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою мобільних додатків та інших електронних ресурсів, а фактичне постачання здійснюється без використання мережі Інтернет (зокрема, послуги з розміщення, винаймання автомобілів, послуги закладів харчування з постачання продукції, послуги пасажирського транспорту та інші подібні послуги);

• постачання товарів та/або інших послуг, відмінних від електронних послуг, у складі яких є електронні послуги, у разі якщо вартість електронних послуг включена до загальної вартості таких товарів/послуг;

• постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, у разі якщо мережа Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем;

• постачання примірників творів у галузі науки, літератури і мистецтва на матеріальних носіях;

• надання консультаційних послуг електронною поштою;

• надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

• постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини.

Особливості оподаткування ПДВ для іноземних надавачів електронних послуг:

► ставка ПДВ для компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги в України, становитиме, як і для інших платників - 20 % від вартості електронних послуг;

► іноземні компанії, сукупний дохід з постачання електронних послуг українським споживачам яких за попередній рік перевищуватиме 1 000 000 гривень, зобов'язані до 31 грудня наступного за звітним року зареєструватись як платники ПДВ. Заява про реєстрацію подається в електронному форматі;

► іноземні компанії, дохід яких з надання електронних послуг, за 2021 рік перевищує 1 000 000 гривень, зобов'язані подати заяву про реєстрацію платником ПДВ до 31 березня 2022 року включно;

► компанії, дохід яких з надання електронних послуг є меншим ніж 1 000 000 гривень на рік, мають право не реєструватись платниками ПДВ;

► всі компанії - надавачі електронних послуг в Україні, зможуть подавати спрощену податкову декларацію, у якій самостійно визначати суму грошового зобов'язання;

► компанії, які зареєстровані як платник ПДВ зобов'язані подавати таку декларацію. В той час як для незареєстрованих платників ПДВ це лише право, а не обов'язок;

► спрощені податкові декларації подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу;

► компанії, які не подали спрощену податкову декларацію, отримають податкове повідомлення від контролюючого органу. Якщо компанії, які зареєстровані як платники ПДВ, не подали декларацію, вони отримають не лише податкове повідомлення про необхідність подати декларацію, а й суму штрафних санкцій за таке неподання;

► зареєстровані платники ПДВ, які перебувають на податковому обліку, отримають податкове повідомлення в електронній формі на електронну адресу, а для незареєстрованих платників ПДВ, таке повідомлення буде письмовим;

► строк сплати грошового зобов'язання становитиме 30 календарних днів з дня подання спрощеної податкової декларації або 90 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення;

► закон надає право компаніям сплачувати ПДВ в іноземній валюті;

► вид іноземної валюти (Euro, USD) платник податку обиратиме самостійно під час реєстрації платником ПДВ;

► також відповідно до Закону, компанії звільняються від обов'язку зі складення податкових накладних на операції з постачання електронних послуг.

Яка відповідальність настає за несплату ПДВ?

Компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги на території України без фізичного представництва, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які не є платниками ПДВ, та не сплачують ПДВ у розмірі 20% від вартості наданих електронних послуг, несуть відповідальність у вигляді штрафу - 30 мінімальних заробітних плат, станом на 1 січня звітного року.

Іноземні компанії, які у 2022 році не сплачуватимуть ПДВ за надані електронні послуги, нестимуть відповідальність у розмірі 6 000 х 30 = 180 000 гривень.

Слід додати, що від обов'язку сплачувати ПДВ звільняються іноземні компанії, які надають електронні послуги не безпосередньо українським споживачам, а через посередника.

Також обов'язку сплачувати ПДВ не мають іноземні компанії, що діють через постійні офіційні представництва.

Прикладом є корпорація Apple Inc.

30 червня 2021 року американська ІТ-компанія Apple відкрила перше офіційне представництво в Україні, таким чином послуги Apple Music, голосового помічника Siri, які надає корпорація, відповідно до прийнятого закону не оподатковуватимуться ПДВ.

Хто ж насправді сплачуватиме ПДВ?

Закон насамперед був прийнятий з метою оподаткування послуг, що надаються в мережі Інтернет найбільшими технологічними гігантами світу: Meta Platforms, Inc. (відома під назвою Facebook), Microsoft Corporation, Google LLC, Netflix, Inc, Amazon.com, eBay Inc. та інші.

На перший погляд, Закон застосовуватиметься лише до іноземних компаній, проте насправді, наслідки запровадження ПДВ відчують саме користувачі електронних послуг.

Користувачі, які замовлятимуть рекламні або інші послуги в іноземних сервіс-провайдерів будуть змушені сплачувати не лише вартість послуги, а й 20% ПДВ, які будуть включені у загальну суму.

Таким чином, фактично сплачуватимуть цей податок – користувачі електронних послуг. Класика жанру ПДВ полягає в тому, що податок буде «непомітний», адже оплата буде включена в ціну, яку іноземна компанія виставить за надання електронної послуги.


11 ЛЮТОГО / 2022

Автор: Мар'яна Городечна


КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!