Реорганізація підприємства: юридичні аспекти
На будь-якому етапі ведення бізнесу може виникнути потреба в зміні корпоративної структури чи організаційно-правової форми компанії, в об'єднанні з бізнес партнером чи поділі фірми на кілька структур.
Законодавство України виділяє такі види реорганізації юридичних осіб:
 • злиття
 • приєднання
 • поділ
 • перетворення
Суть злиття полягає у об'єднанні кількох юридичних осіб в одну, нову. Первинні юридичні особи припиняють своє існування, а нова - стає їх правонаступником.

Внаслідок приєднання одна юридична особа припиняє існувати та стає частиною (приєднується до) іншої. Права та обов'язки юридичної особи, що приєднується, переходять до правонаступника.

Злиття та приєднання є українським аналогом процедур M&A (mergers and acquisitions) - злиття та поглинання. В результаті укладення M&A угод на ринку з'являються укрупнені компанії. При чому M&A може мати місце як у разі добровільного об'єднання двох конкуруючих компаній на взаємовигідних умовах, так і у випадку поглинання більш сильним гравцем ринку, слабшого конкурента.

Поділ полягає у розділенні однієї компанії на декілька. Первинна юридична особа припиняється, а її права та обов'язки розподіляються між новоствореними юридичними особами.

Перетворення - це лише зміна організаційно-правової форми. Наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) перетворюється в Акціонерне товариство (АТ).

Окремо від реорганізації Цивільний кодекс України передбачає процедуру виділу з юридичної особи іншої юридичної особи. Особливість в тому, що первинна юридична особа не припиняється, а продовжує існувати, однак з неї "відбруньковується" нова юридична особа, до якої переходить частина прав та обов'язків «материнської» компанії.

Процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу розглянемо на прикладі ТзОВ. Вказані процедури хоч і є досить подібними, однак мають свої особливості, та включають такі кроки:

КРОК 1. Прийняття рішення про реорганізацію на загальних зборах

Для прийняття рішення про реорганізацію слід скликати загальні збори в порядку, що передбачений статутом компанії.

У рішенні слід зазначити про прийняте рішення з деталізацією його суті (тип процедури реорганізації, кількість та найменування осіб, що утворюються тощо), визначити склад комісії з припинення юридичної особи та голову комісії (виконання функцій комісії можна покласти на директора), порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог.

До комісії з припинення переходять всі повноваження щодо управління та представництва юридичної особи.

Оскільки при виділі первинна юридична особа не припиняється, то рішення про виділ не повинне містити описаних вище вимог.

КРОК 2. Повідомлення державного реєстратора

Протягом трьох днів з моменту прийняття рішення про реорганізацію (припинення) слід повідомити державного реєстратора. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про перебування юридичної особи у стані припинення.

Вказаний обов'язок також не стосується процедури виділу, оскільки первинна юридична особа не припиняється.

КРОК 3. Інвентаризація майна, розрахунки з кредиторами

Протягом строку для заявлення вимог кредиторів, який може бути від двох до шести місяців, юридична особа проводить інвентаризацію свого майна.

Кредитор такої юридичної особи, якщо його вимоги не забезпечені, може вимагати від неї дострокового виконання зобов'язання або ж забезпечення його виконання.

У разі виділу цей крок слід пропустити.

КРОК 4. Проведення податкової перевірки

У разі припинення юридичної особи (в тому числі в результаті реорганізації) податкові органи проводять перевірку.

КРОК 5. Затвердження передавального акту (розподільчого балансу)

Після завершення строку для заявлення вимог кредиторів, їх задоволення або відхилення, комісія з припинення складає та затверджує передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу).

У разі виділу розподільчий баланс складається та затверджується після прийняття рішення про виділ учасниками ТОВ.

КРОК 6. Передача документів в архів

Після завершення всіх необхідних дій, що пов'язані з припиненням юридичної особи, необхідно передати документи юридичної особи, що припиняється, в архів.

Передачі підлягають документи довгострокового зберігання.

КРОК 7. Державна реєстрація припинення та новостворених юридичних осіб

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації до державного реєстратора слід подати пакет документів, який включає:
 1. заяву
 2. примірник розподільчого балансу - у разі поділу
 3. примірник передавального акту - у разі перетворення, злиття або приєднання
 4. архівна довідка
 5. документи для державної реєстрації створення юридичної особи - у разі перетворення
 6. документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - у разі приєднання
 7. структура власності
 8. нотаріально засвідчена копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника
Ці документи подаються після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторських вимог.

Для державної реєстрації новоствореної юридичної особи (осіб) слід подати такі документи:
1. заява
2. рішення засновників про створення юридичної особи
3. статут
4. передавальний акт - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття
5. розподільчий баланс - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу
6. документи для державної реєстрації змін про юридичну особу - у разі створення юридичної особи в результаті виділу
7. документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
8. структура власності
9. нотаріально засвідчена копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника.

Особливості

Важливо, що процедури злиття та приєднання юридичних осіб відповідно до антимонопольного законодавства вважаються концентрацією та потребують отримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету України у випадках:

- якщо сукупна вартість активів/обсяг реалізації товарів за останній фінансовий рік перевищує 30 млн євро, при цьому сукупна вартість активів/обсяг товарів не менш як у 2-х учасників перевищує 4 млн євро у кожного;

- якщо сукупна вартість активів/обсяг реалізації товарів за останній фінансовий рік у суб'єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, перевищує 8 млн євро і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації за останній фінансовий рік перевищує 150 млн євро.

Висновок

Реорганізація юридичної особи є досить складною і тривалою процедурою, що потребує якісної підготовки значної кількості документів, попередньої оцінки потенційних ризиків та можливих наслідків. Тому, радимо залучити до її проведення фахових юристів для юридичного супроводу, що дозволить максимально захистити права та інтереси власників компанії, та успішно досягнути мети, з якою така процедура ініціюється.
27 ТРАВНЯ / 2021

Автор: Андрій Кавчук

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!