Як зареєструвати видавництво?
Видавничий процес включає кілька етапів – видавничу діяльність (підготовка до випуску), виготовлення (відтворення тиражу), а також поширення продукції. Відповідно, законодавство України розрізняє поняття видавець, виготовлювач та розповсюджувач видавничої продукції. Однак, всі вони належать до суб'єктів видавничої справи.

Видавець – це особа, що безпосередньо здійснює видавничу діяльність. До видавців належать видавництва, видавничі організації та фізичні особи - підприємці, які здійснюють видавничу діяльність, тобто господарсько-виробничу діяльність, що спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Виготовлювач – здійснює виготовлення тиражу видання (друк).

Розповсюджувач видавничої продукції - здійснює її розповсюдження (продаж чи доведення до споживача іншим способом).

Суб'єктами видавничої справи можуть бути фізичні особи - підприємці, а також юридичні особи України та іноземних держав. В Україні існує спеціальний реєстр видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції.

Суб'єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі лише після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення до Державного реєстру. Обійтися без цієї процедури можуть лише:

- органи державної влади – щодо офіційних видань з нормативно-правовими актами та бюлетенів судової практики;

- юридичні особи – щодо випуску та безоплатного поширення рекламних видань про свою діяльність, нормативних актів з виробничо-практичних питань таких, службових та методичних матеріалів, документів для потреб статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

Порядок реєстрації суб'єкта видавничої справи

Для реєстрації суб'єкта видавничої діяльності необхідно подати відповідну заяву до уповноваженого органу. Таким органом є Держкомтелерадіо.

Заява повинна містити такі відомості:

для фізичної особи - підприємця:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- вид (види) діяльності у видавничій справі;

- паспортні дані;

- місце проживання;

- номери засобів зв'язку;

для юридичної особи:

- повне та скорочене найменування;

- відомості про засновника (співзасновників) суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв'язку;

- вид (види) діяльності у видавничій справі;

- місцезнаходження;

- номери засобів зв'язку.

Юридична особа також додає нотаріально засвідчені копії установчих документів.

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб'єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб'єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем.

Під час заповнення заяви можна обрати як один з видів діяльності (видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження), так і декілька або ж усі.

Протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви Держкомтелерадіо приймає рішення про видачу свідоцтва та внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва.

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково.

У випадку зміни найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові чи адреси фізичної особи – підприємця, а також у випадку зміни видів діяльності у видавничій справі – свідоцтво підлягає переоформленню.

В такому разі попереднє свідоцтво анулюється.

Відомості реєстру оприлюднюються на сайті Держкомтелерадіо та оновлюються щомісячно.

У разі виникнення потреби в отриманні свідоцтва про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, фахівці Адвокатського об'єднання «Кавчук і партнери» можуть забезпечити якісний супровід цієї процедури.03 ЛЮТОГО / 2022

Автор: Олеся Тодорюк


КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!