Перевірки Держпраці: порядок визнано нечинним. Що далі?
Останні кілька років перевірки Держпраці здійснювались відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, що був затверджений постановою Кабміну від 21 серпня 2019 року №923 (надалі - Порядок).

Вказаний порядок протягом часу його дії зазнавав незначних змін та був чинним ще донедавна.

При цьому, майже протягом двох років тривала процедура судового оскарження Порядку у справі № 640/17424/19 з огляду на його невідповідність чинному законодавству та порушення процедури його ухвалення.

Рішенням Окружного адмінсуду м. Києва від 28 квітня 2021 року визнано протиправною та нечинною постанову Кабміну від 21 серпня 2019 року № 823. Підставами для прийняття такого рішення стали наступні обставини:

- проект оскаржуваної постанови (що є регуляторним актом) не був погоджений з Державною регуляторною службою України;

- проект оскаржуваної постанови не був включений до плану підготовки регуляторних актів Кабміну на 2019 рік, що спричинило порушення принципу передбачуваності та послідовності регуляторної діяльності;

- оскаржувана постанова суперечить вимогам чинного законодавства, зокрема Кодексу Законів про працю, Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Конвенціям Міжнародної організації праці.

Шостий апеляційний адміністративний суд 14 вересня 2021 року погодився з судом першої інстанції та залишив рішення останнього в силі.


Наслідки для суб'єктів господарювання

Рішення суду першої інстанції набрало чинності 14 вересня 2021 року, тобто після його перегляду апеляційним судом.

З цієї дати Порядок є нечинним та не може бути застосованим, а Держпраці не може проводити передбачені порядком інспекційні відвідування.

Водночас, зворотної сили рішення суду не має. Тому всі проведені до 14 вересня цього року виїзні інспектування вважаються законними.

Чи можливі зараз перевірки та в якому порядку?

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" передбачає, що заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами (частина 5 статті 2).

Тобто, можливість проведення перевірок законодавства про працю та зайнятість не ставиться у залежність від наявності чинного порядку проведення таких перевірок інспекцією праці.

Водночас, скасування Порядку означає, що Держпраці може проводити перевірки виключно в загальному порядку, що передбачений Законом, адже спеціалізований порядок відсутній.

А це означає - жодних особливих підстав, відсутність можливості без попереднього повідомлення та в будь-який час проходити до приміщень суб'єктів господарювання та користуватися іншими правами, що були передбачені Порядком всупереч закону.

Держпраці може звісно ж застосовувати міжнародні договори (Конвенції Міжнародної організації праці № 81 та № 129), однак їхні положення є досить розитимита передбачають переважно обов'язки для держав-учасниць, а не деталізують процес перевірки.

Крім того, Конвенція № 81 стосується виключно сфери промисловості й торгівлі, а Конвенція № 129 - сільського господарства.

Більше того, суд в рішенні зазначив, що в Порядку безпідставно зазначено про поширення норм міжнародних Конвенцій на відносини, які такими Конвенціями не регулюються.

Коли буде затверджено новий порядок?

Судовий процес у справі № 640/17424/19 - це не перша процедура оскарження порядку перевірок Держпраці.

Практично аналогічна за змістом постанова Кабміну від 26 квітня 2017 року № 295 вже була скасована судом у справі № 826/8917/17 в травні 2019 року.

Однак вже за кілька місяців Кабмін затвердив новий порядок з тими ж недоліками.

Можливо повторне оскарження та скасування порядку все ж змусить уряд відмовитись від ідеї затвердження порядку перевірок, адже за Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" особливості перевірок у сфері праці та зайнятості мають бути визначені законом.

При цьому, не можна виключати повторення ситуації. Адже поки триває процедура оскарження нормативно-правовий акт продовжує діяти, а інспектори праці проводять перевірки та застосовують штрафи, що непогано наповнюють державний бюджет.

Підсумки

Після визнання нечинним Порядку роботодавці можуть "видихнути" на деякий час. Адже практика показує, що виявити порушення інспекторам праці вдавалось переважно через наявність певних привілеїв, передбачених Порядком. Йдеться в основному про можливість безперешкодного доступу до всіх приміщень.

Після 14 вересня 2021 року інспектор все ж має надати документи, що дають підставу для проведення перевірки, до її початку. А це вже дозволяє виграти деякий час.

Незважаючи на втрату чинності Порядком виключно на майбутнє, тобто щодо перевірок, які проводяться після 14 вересня 2021 року, наведені вище судові рішення можуть бути використані для доведення своєї позиції під час оскарження результатів попередніх інспекційних відвідувань.

Звісно, нове судове рішення не стане підставою для поновлення строку на оскарження, але якщо такий строк не пропущений, то невідповідність Порядку вимогам чинного законодавства суд може взяти до уваги.

Щодо вже проведений перевірок та стягнутих штрафів - суб'єкт господарювання може спробувати скористатись статтею 1173 Цивільного кодексу, відповідно до якої шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів. Однак, судова практика в таких справах в Україні є неоднозначною та гарантувати позитивне вирішення справи ніхто не може.

Важливо, що все вищенаведене стосується лише перевірок у сфері праці та зайнятості населення та не стосується охорони праці.13 СІЧНЯ / 2022

Автор: Олеся Тодорюк

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!