Митні та податкові пільги для індустріальних парків
Збройна агресія росії проти України поглибила інвестиційну кризу в нашій державі. Інвестувати в країну, що знаходиться в активній фазі війни, – складно і ризиковано. Тим не менше, економіка повинна працювати, а держава – відновлюватися та розвиватися. Для цього життєво необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат, що здатен привабити іноземних інвесторів навіть в поточних умовах.

Одним із перспективних інструментів промислового розвитку України є індустріальні парки, ефективне функціонування яких стимулює залучення іноземних інвестицій. Щоб заохотити інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків, Верховна Рада прийняла низку важливих законів, які впроваджують податкові і митні пільги для учасників індустріальних парків. Це, зокрема:

· Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (проект № 5688);

· Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (проект № 5689).

Ключові новації оподаткування учасників індустріальних парків, які почнуть застосовуватися після набрання чинності вказаними законами, пропонуємо розглянути у цій статті.

1. Учасники індустріальних парків звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств на 10 років

Від оподаткування звільняється прибуток учасників індустріальних парків, отриманий від здійснення на території індустріального парку господарської діяльності у таких сферах:

- переробної промисловості (окрім виробництва чавуну, сталі, феросплавів та підакцизних товарів, за виключенням автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів);

- збирання, оброблення й видалення відходів;

- відновлення матеріалів (крім захоронення відходів);

- науково-дослідної діяльності.

Щоб скористатися правом на звільнення від податкового навантаження учасникам індустріальних парків необхідно подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації заяву довільної форми. Заява вважається прийнятою, якщо протягом 10 робочих днів з дня її отримання податковий орган не надав заявнику відмову у використанні такої пільги.

Платник податку вважається звільненим від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом наступних 10 років, починаючи з 1 числа місяця кварталу, вказаного ним у заяві, але не раніше дати подання заяви.

Учасники індустріальних парків, які отримали право на звільнення від оподаткування, повинні зберігати свій статус протягом 10 років. Крім того, в рамках цього строку вони зобов'язані:

- здійснювати господарську діяльність виключно в межах індустріального парку;

- не нараховувати і не виплачувати дивіденди чи інші прирівняні до них платежі на користь власників корпоративних прав;

- скеровувати отриманий прибуток на розвиток своєї діяльності в межах індустріального парку.

Якщо учасник не використав звільнені від оподаткування кошти на розвиток своєї діяльності в межах індустріального парку до 31 грудня календарного року, наступного звітним, він втрачає право на застосування податкових пільг з 1 січня наступного року. При цьому, такий учасник також повинен подати уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток, нарахувати і сплатити податкове зобов'язання, штрафні санкції та пеню за всі інші попередні періоди, в яких прибуток від його діяльності використовувався в будь-яких інших цілях.

Звертаємо увагу, що окремі види прибутку учасників індустріальних парків все ж таки підлягатимуть оподаткуванню за основною ставкою. Це стосується:

1) учасників, які в межах своєї діяльності здійснюють контрольовані господарські операції; об'єктом оподаткування податком на прибуток в такому випадку є:

- перевищення ціни, визначеної відповідно до принципу «витягнутої руки», над договірною вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг);

- перевищення договірної вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною згідно з принципом «витягнутої руки».

2) учасників, що вважаються контролюючими особами КІК; для них об'єктом оподаткування буде скоригований прибуток КІК.

2. Від оподаткування ПДВ звільняються операції з ввезення учасниками індустріальних парків на територію України нового устаткування та комплектуючих до нього

Такі операції звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що вони відповідають наступним критеріям:

- устаткування та комплектуючі до нього ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання на території промислового парку;

- відповідне устаткування виготовлене не раніше, ніж за три роки до дати його ввезення, та не перебувало у використанні.

Учасники індустріальних парків, які скористалися вказаною пільгою, протягом 5 років з моменту ввезення придбаного устаткування в Україну не мають права:

- передавати його в користування або відчужувати третім особам;

- здійснювати нецільове використання обладнання;

У разі порушення зазначених умов учасник індустріального парку повинен нарахувати та сплатити суму ПДВ, яка мала бути сплачена при ввезенні устаткування в Україну, а також пеню, що обчислюється за увесь час використання обладнання.

Звільнення від оподаткування ПДВ не застосовується до операцій з товарами, які:

- походять з країни, визнаної державою-окупантом чи державою-агресором;

- або які ввозяться з території держави-окупанта (агресора) або з окупованої території України.

3. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати для учасників індустріальних парків пільгові умови сплати місцевих податків

Згідно з новими правилами місцеві ради можуть самостійно приймати рішення про:

- встановлення для учасників індустріальних парків ставок земельного податку та орендної плати за землю у меншому розмірі, ніж той, що застосовується на відповідній території;

- звільнення учасників індустріальних парків від сплати земельного податку;

- встановлення для учасників індустріальних парків пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (стосується виключно об'єктів нежитлової нерухомості).

4. Нове устаткування (обладнання), що ввозиться в Україну учасниками індустріальних парків, звільняється від оподаткування митом

Перелік кодів УКТ ЗЕД, за якими класифікується устаткування, що звільняється від оподаткування ввізним митом, передбачено Законом «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво».

При цьому, протягом 3 місяців з моменту опублікування вказаного закону Кабінет Міністрів України повинен розробити Порядок ввезення та цільового використання таких товарів учасниками індустріальних парків.

Митні пільги будуть застосовуватися за умови, що ввезене устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього:

- є новим (з дати виготовлення до дати ввезення на митну територію України пройшло не більше трьох років);

- не перебувало у використанні;

- ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання на території (у межах) індустріального парку без права відчуження чи передання в користування третім особам раніше протягом 5 років;

- не має походження з країни, визнаної державою-окупантом (агресором);

- не ввозиться з території держави-окупанта (агресора) або з окупованої території України.

Підсумки

Хоча індустріальні парки і вважаються потужним механізмом промислового розвитку, в Україні подібні проєкти ще не мали значного успіху. Насамперед, це пов'язано з недостатньою державною підтримкою учасників індустріальних парків та недосконалістю профільного законодавства. Сподіваємося, що впроваджені фіскальні заохочення допоможуть розкрити потенціал індустріальних парків та стануть додатковим стимулом не лише для українських, а й для іноземних інвесторів.


12 ЛИПНЯ / 2022

Автор: Андрій Кавчук


КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!