ДІЯ.CITY: Які зміни очікують ІТ-індустрію в Україні?
На початок 2022 року запланований запуск довгоочікуваної Дія.Сіту, описаної розробниками як «спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі».

На днях подолано черговий бар'єр, який перешкоджав запуску програми – 20.12.2021 Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект № 5376), який визначає особливості оподаткування резидентів Дія.Сіту.

Нормативно-правове підґрунтя Дія.Сіту складається з трьох блоків:

1. Загальні положення, закріплені у Законі «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (набрав чинності 14.08.2021);

2. Податковий блок, відображений у законі, згаданому вище (набирає чинності з 01.01.2022);

3. Безпековий блок (02.12.2021 знято з розгляду законопроект № 4305, який передбачав внесення змін до кримінального законодавства).

Відтак, дві третини шляху щодо нормативного закріплення Дія.Сіту пройдено. Спробуємо підсумувати, що ж відомо про програму на сьогодні та чи зможе вона стати податковим раєм і безпечним середовищем для ІТ-спільноти.

Хто може стати резидентом Дія.Сіту?

Резидентом Дія.Сіту може стати юридична особа, зареєстрована в Україні, що має статус платника податку на прибуток і відповідає вимогам, визначеним для резидентів.

Напрями діяльності в Дія.Сіту:

- розробка та тестування програмного забезпечення, включно з виданням комп'ютерних ігор;
- видання та розповсюдження програмного забезпечення;
- навчання комп'ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ;
- Digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами;
- R&D в сфері ШЕ і телекомунікацій;
- кіберспорт;
- постачання послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;
- кібербезпека;
- робототехніка.

Вимоги для діючих гравців:

- середня заробітна плата еквівалентна 1200 євро;
- питома вага доходів від здійснення зазначених видів діяльності – 90%;
- кількість працівників/гіг-спеціалістів за звітний період – не менше, ніж 9 осіб.

Вимоги для стартапів:

- сума річного доходу не перевищує 7 млн грн;
- питома вага доходів від здійснення зазначених видів діяльності – 90%;
- зареєстрований не раніше, ніж за 24 місяці.

Закон також встановлює додаткові вимоги до резидентів Дія.Сіту, серед яких:

- частка держави чи територіальної громади у статутному капіталі менше 25% ;
- частка юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що не співпрацюють в межах міжнародної програми протидії відмивання доходів, менше 25%;
- не здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;
- відсутність непогашеного податкового боргу (строком більше як 30 днів) на суму понад 10 мінімальних заробітних плат;
- дотримання вимог законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг).

Переваги Дія.Сіту

1) «Виведений капітал» та особливі умови сплати податку на прибуток резидентами Дія.Сіту

Основною перевагою Дія.Сіту є зниження рівня податкового навантаження. Так, замість податку на прибуток за ставкою 18%, резиденти Дія.Сіту сплачуватимуть податок на виведений капітал за ставкою 9%.

Ідея заміни звичного податку на прибуток податком на виведений капітал не нова. При її впровадженні український законотворець надихався прикладом Естонії, в якій податок на виведений капітал існує з 2001 року. Суть нововведення проста: оподаткуванню підлягають кошти, виведені з обороту підприємства. Якщо ж кошти не виводяться з обороту, а спрямовуються на модернізацію діяльності, то підприємство отримує приємний бонус у вигляді звільнення від оподаткування. Держава ж очікує на пришвидшення темпів економічного зростання та стрімке зростання ВВП.

Отож, як бачимо, на прикладі ІТ-спільноти держава прагне протестувати впровадження податку на виведений капітал. При чому, нововведення вводяться дуже поступово, спочатку на альтернативних умовах. Очікувано, що від результатів впровадження податку на виведений капітал в ІТ-сфері залежить і майбутній «вигляд» загального податку на прибуток.

2) Пільгове оподаткування доходу найманих працівників та гіг-спеціалістів

Найбільше пільг законодавець передбачив при сплаті резидентами Дія.Сіту так званих податків на працю. Тут і звільнення від оподаткування дивідендів, і знижена ставка оподаткування податком на доходи фізичних осіб, і мінімальний розмір ЄСВ. Та й загалом, запровадження Дія.Сіту здійснене, зокрема з метою зміни існуючої організації роботи ІТ-компаній, які укладають цивільно-правові договори з фізичними особами-підприємцями та заохочення їх до прийняття на роботу найманих працівників чи укладення гіг-контрактів. Тут також доцільно згадати про вимогу, яка ставиться для набуття статусу резидента Дія.Сіту – наявність не менше 9 найманих працівників чи гіг-спеціалістів.

Так, ставка податку на доходи фізичних осіб, який сплачується з доходу у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори, нарахованої резидентом Дія.Сіту, зменшена більше, ніж у 3 рази – з 18% до 5% (пп. 170.141.3 ПК України). Для застосування пільгової ставки податку річний дохід фізичної особи не повинен перевищувати 240 тисяч євро.

Приємним бонусом також є звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб дивідендів, які нараховуються платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом Дія.Сіту. За загальним правилом такий дохід оподатковується за ставкою 5%. Знову ж таки, необхідною умовою для застосування пільгових положень ПК України є виплата дивідендів за акціями або іншими корпоративними правами не частіше, як 1 раз на 2 роки.

Крім того, резиденти Дія.Сіті гарантовано платять мінімальний розмір ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати), а не визначають його, виходячи з розміру нарахованої заробітної плати.

3) Залучення інвестицій

Не секрет, що одним із завдань, на досягнення яких спрямоване створення Дія.Сіту, є залучення інвестицій. Отож, інвесторам гарантується:

- податкова знижка зі сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі інвестицій в українські стартапи (пп.166.3.10 ПК України);

- незмінність протягом не менше як 25 років з моменту внесення до реєстру Дія.Сіту запису про першого резидента, визначених умов оподаткування.

4) Революція в оформленні трудових/цивільно-правових відносин

У Законі України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» закріплено нові для нашої правової системи поняття «гіг-контракт» та «гіг-спеціаліст». Їхня поява продиктована вимогами часу, коли норми Кодексу законів про працю України вже не відповідають сучасним реаліям. Сьогодні маючи доступ до інтернету можна працювати з будь-якого куточку світу, а традиційне перебування в офісі вже давно перестало бути синонімом належного виконання трудових обов'язків. Пандемія Covid-19 лише пришвидшила трансформацію звичних трудових відносин.

Гіг-контракт - це своєрідне поєднання вимог цивільно-правового та трудового договору, при якому гіг-спеціаліст отримує переваги фрілансу поєднані з соціальними гарантіями.

Переваги гіг-контракту:

1. Відсутність трудових відносин, необхідності дотримуватися трудових дисципліни та розпорядку.

2. Можливість передбачити всі взаємні домовленості у гіг-контракті (завдання, умови, строк виконання).

3. Розмір винагороди може визначатися як в національній, так і в іноземній валюті.

4. Соціальні гарантії:

- кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг) не може перевищувати 8 та 40 годин відповідно;

- право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю не менше 17 робочих днів (аналог відпустки);

- право на перерву виконанні робіт (наданні послуг) та допомогу, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (так звані лікарняні);

- право на перерву у виконанні робіт (наданні послуг) у зв'язку з вагітністю та пологами з виплатою відповідної допомоги (70 днів до пологів та 56 після);

- заборона встановлювати відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення розміру винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста (сума щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста);

- право на компенсацію гіг-спеціалісту витрат, пов'язані з переїздами та проживанням, а також на додаткову винагороду, передбачену гіг-контрактом.

5) Додаткові гарантії безпеки

Розробники Дія.Сіту обіцяють для резидентів та їх уповноважених представників спеціальний порядок розслідування кримінальних справ, особливий статус у кримінальному процесі та додаткове погодження кримінально-процесуальних дій щодо резидентів Дія.Сіту. Однак, оцінити реалізацію вказаних обіцянок ми зможемо лише після прийняття відповідного Закону про внесення змін до кримінального законодавства.

Висновки

Запровадження Дія.Сіту має всі шанси стати революційною подією не лише для ІТ-спільноти, а й для всієї економіки України. Адже, на прикладі найбільш динамічної та мобільної ІТ-спільноти держава прагне протестувати впровадження найперспективніших нововведень, спрямованих на її реформування.
24 ГРУДНЯ/ 2021

Автор: Наталія Стасів

КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!