Вимоги щодо КІК: що робити контролюючим особам?
З січня 2022 року набрали чинності положення статті 39-2 Податкового кодексу України (ПК), якими запроваджено в Україні правила контрольованих іноземних компаній (КІК).

Що таке КІК?

КІК – це будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи - резидента України.

Контролююча особа – це фізична або юридична особа - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) КІК.

Іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична або юридична особа - резидент України (контролююча особа):

• володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50%, або

• володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10% (для 2022 і 2023 звітних періодів – 25%), за умови що декілька резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50% і більше, або

• окремо або разом з іншими резидентами України - пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Резидент України не визнається контролюючою особою, якщо його володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України, за умови якщо остання визнається контролюючою особою та на неї покладається зобов'язання щодо оподаткування скоригованого прибутку КІК.

Наприклад, якщо резидент володіє часткою 100% в українській компанії, яка володіє часткою в 50% іноземної компанії, то контролюючою особою визначатиметься українська компанія, а не фізична особа, що є її засновником.

Для цілей визначення володіння часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:

- належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;

- належать будь-яким пов'язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:

- у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій, - шляхом множення часток;

- у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій, - шляхом підсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

Якщо особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50% (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100%.

Якщо особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається, що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100%.

Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:

- володіння на підставі права власності, або

- якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.

Повідомлення про КІК від контролюючої особи

Фізична або юридична особа - резидент України зобов'язані повідомляти контролюючий орган про:

► кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

► кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття або відчуження (початку чи припинення фактичного контролю).Вимоги щодо повідомлення не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією.

Форма повідомлення про набуття або відчуження частки (початок чи припинення фактичного контролю) та порядок його надсилання до контролюючого вже затверджені Наказом Мінфіну.

Важливо, що не потрібно повідомляти контролюючий орган про вже існуючі станом на 01.01.2022 КІК.

Звітність

Контролюючі особи зобов'язані щороку подавати звіт про КІК.

Звітний період

Звітним періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.

Першим звітним (податковим) роком для звіту про КІК є 2022 рік, а якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році.

Контролюючі особи мають право подати звіт про КІК за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної податкової декларації за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку КІК, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік.

Тобто, за 2021 рік звіт не потрібно подавати.

Строк та порядок подання звіту

Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

До звіту про КІК додаються завірені копії фінзвітності КІК, що підтверджують розмір її прибутку. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної звітності в Україні, копії фінзвітності КІК подаються разом із річною декларацією за наступний звітний період.

Повідомлення від банків, інших фінансових установ та органів влади

Податковий кодекс передбачає обов'язок для банків, інших фінансових установ та органів влади повідомляти про виявлені ними КІК.

Так, якщо будь-який контролюючий орган чи інший орган влади, банк або фінансова установа виявили факти, що свідчать про володіння резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилають повідомлення про це в податкову.

Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше 5 робочих днів з дня виявлення фактів.

Запити контролюючих органів

Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень щодо КІК, якщо є податкова інформація про те, що:

- платник є контролюючою особою та не подав звіт про КІК, та/або

- відомості, зазначені платником у звіті про КІК, не відповідають дійсності або містять помилки.

На запит контролюючого органу платник протягом двох місяців з дня отримання запиту має надати відповідь з поясненням фактів, викладених у такому запиті та копіями документів.

Оподаткування прибутку КІК

Об'єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК.

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу контролюючої особи у разі додержання таких умов:

а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

б) виконується будь-яка з таких умов:

- КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток в Україні, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п'ять відсоткових пунктів, або

- частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50% загальної суми доходів КІК із всіх джерел.

Висновки

Таким чином, звітувати про КІК у 2022 році за 2021 рік не потрібно. Першим звітним періодом є 2022 рік.

Однак, у випадку будь-яких змін у статусі контролюючої особи (набуття/відчуження частки у КІК, заснування та припинення КІК тощо), що відбулись у 2022 році – про такі зміни слід буде повідомляти податкові органи.

Контролюючим особам вже зараз доцільно проаналізувати існуючу ситуацію та оцінити податкові наслідки володіння КІК, а також з'ясувати наявність підстав для звільнення від оподаткування прибутку КІК в Україні.


17 ЛЮТОГО / 2022

Автор: Андрій Кавчук


КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!