Відкриття фоп, реєстрація фоп

Дозвільна документація для будівництва об'єктів за класом СС1
Ольга Тур, юристка, адвокатка,
кандидатка юридичних наук
Будівництво об'єктів передбачає отримання ряду дозвільних документів, перелік та порядок отримання яких відрізняється залежно від класу наслідків, до якого він віднесений.

При цьому, клас наслідків визначається для кожного об'єкта будівництва.

В Україні усі об'єкти поділяються за трьома класами наслідків (незначні - СС1, середні - СС2 та значні - СС3).

Клас наслідків (відповідальності) - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на/ззовні об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, що можуть виникнути внаслідок припинення експлуатації або втрати цілісності об'єкта.

Право на здійснення будівельних робіт на об'єктах із класом наслідків СС1 виникає лише після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Однак, до подання такого повідомлення потрібно оформити ряд документів.

Процедура оформлення будівництва
Оформити самостійно
Самому пройти всі етапи оформлення дозвільних документів.

Дізнатись як
Дозвільні документи "під ключ"
Замовити послугу дозвільних документів під ключ у професіоналів.

Дізнатись вартість
Самостійне оформлення будівництва
Об'єкти, що відносяться до класу наслідків СС1
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначений перелік об'єктів, які не можуть бути віднесені до незначних наслідків, зокрема житлові будинки понад чотири поверхи, об'єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля, якщо рівень можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об'єкті, - 50 осіб, періодично – 100 осіб тощо.

У будь-якому разі, в кожному випадку потрібно аналізувати чи підпадатиме Ваш об'єкт будівництва під клас незначних наслідків.
Містобудівні умови та обмеження
Першою складовою вихідних даних є містобудівні умови та обмеження.

Для того, щоб отримати містобудівні умови та обмеження потрібно подати заяву до органів містобудування та архітектури, до якої слід додати:

● документ, що посвідчує право власності/користування земельною ділянкою/ договір суперфіцію (якщо речове право не зареєстроване в Реєстрі речових прав);

● документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна (якщо воно не зареєстроване в Реєстрі речових прав)/нотаріально засвідчена згода власника – у разі здійснення реконструкції чи реставрації.

● викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.

Рішення про надання/відмову у наданні містобудівних умов і обмежень приймається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. Послуга є безоплатною.

Однак, не у кожному випадку потрібно отримувати містобудівні умови і обмеження. Так, Наказом Мінрегіону від 06.11.2017 затверджений Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.
Технічні умови
Другою складовою вихідних даних є технічні умови – документ, що містить вимоги до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо водопостачання, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.
Завдання на проектування
Для розроблення проектної документації на будівництво, підрядник отримує від замовника завдання на проектування - документ, в якому визначаються вимоги до основних параметрів об'єкта будівництва.

Завдання на проектування складається з урахуванням вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із проектувальником.

Кількість стадій проектування залежить від класу наслідків об'єкта, який визначається спільно замовником та проектувальником.

У певних випадках потрібно обов'язково провести експертизу проекту будівництва відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затв. Постановою Кабміну від 11.05.2011.

Проектна документація на будівництво затверджується замовником та не потребує погодження органами державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Подається за встановленою формою до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) через ЦНАП особисто, поштою або через електронний кабінет.

Інформація зазначена у повідомленні вноситься уповноваженою посадовою особою органу ДАБК до реєстру протягом 5 днів з дня його надходження.

Зокрема, повідомлення про початок будівельних робіт повинне містити реквізити наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, вид будівництва, відомості про проектувальника, проведення експертизи об'єкта, осіб, що здійснюватимуть авторський, технічний нагляд тощо.

Після подання повідомлення особа може виконувати будівельні роботи.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Перед прийняттям в експлуатацію об'єкта потрібно здійснити його технічну інвентаризацію, що проводиться на підставі договору між замовником та відповідними організаціями. За результатами її проведення виготовляються інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації та технічні паспорти.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється шляхом реєстрації органом ДАБК на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації за формою встановленого зразка протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
Дозвільні документи «під ключ»
Процедура отримання дозвільних документів є складною, оскільки потребує врахування багатьох особливостей.

Однак, процедура пройде швидше та з мінімальними затратами, якщо довірити її професіоналам.

Якщо не знаєте з чого почати – радимо звернутись до фахівців, які зможуть зорієнтувати вас щодо усіх необхідних документів та забезпечити повний супровід їх отримання.

В такому випадку процедура пройде «безболісно» та не буде зіпсована бюрократичними моментами.

Практичний досвід команди Адвокатського об'єднання в галузі права понад 15 років.

З нашою допомогою, Ви зможете отримати усі дозвільні документи без будь-яких побоювань!

Залиш контакти, і ми швидко озвучимо вартість та орієнтовні терміни отримання документів!
03 ГРУДНЯ/ 2020
КОНТАКТИ
+38 (097) 6727 032
office@akpartners.com.ua
місто Львів, вул. Шота Руставелі, 1
Close
Замовити дзвінок
Конфіденційність гарантовано!